ПещераУхловица е една от най-красивите в България. Намира се в Родопите, в Смолянския край, на около 2-3 километра североизточно от село Могилица. Съвсем близо на юг е границата с Гърция. Пещерата е открита през 1967 година от Димитър и Георги Райчеви. Името й идва от думата 'улулица' – това е вид нощна граблива птица. Вероятно в пещерата или околностите й са живеели такива птици и това е донесло името и на мястото. Пещера Ухловица се намира на 1040 метра надморска височина. От паркинга до входа й се стига след около 30-40 минути изкачване, което за неподготвените може да е предизвикателство, но за истинските планинари и 'пещерняци' това не би било пречка. Дължината на пещерата е 460 метра, но само 330 метра от тях са благоустроени. Ухловица е удивителна заради красивите коралити, с които са надиплени стените й. Красиви са и седемте пещерните езера и каскадите. През цялата година в пещерата температурата е постоянна – около 10-11 градуса. На втория етаж на пещера Ухловица се намира Залата на пропастите – от това ниво 4 пропасти се спускат към долното ниво. Метална стълба свързва двата етажа. На паркинга в подножието на възвишението под входа на Ухловица, има заведение и беседки за почивка. Наблизо е и родопското село Могилица, където се намират известнитеАгушеви конаци. Пещерата Ухловица е един от 100-те национални туристически обекта на България